58928_t.jpg

På tapeten: Förbundens medlemsregister

Svenska studieförbundet kartlade i maj medlemsförbundens medlemsregister eftersom många förbund funderar på nya lösningar för medlemsregisterhanteringen. Frågan har även aktualiserats på grund av den nya EU-dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018.
58887_t.jpg

Studieförbundet söker en praktikant

Vill du göra din praktik på Svenska studieförbundet och få en unik inblick i den finlandssvenska förbundsvärlden? Svenska studieförbundet söker en praktikant för hösten.
58789_t.jpg

Ingången: Den ljusnande framtid är vår

Sommaren står för dörren och samtidigt som det för många förbund betyder en tid att pusta ut, så är försommaren och augusti ofta intensiva planeringsperioder. Verksamhetsplanen för år 2018 börjar ta form, om den inte redan är ganska långt klar. Men hur vet vi vad år 2018 borde innehålla?

Svenska studieförbundet
Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors